Obnovljivi izvori energije

Sunčane termoelektrane su izvori električne struje dobivene pretvorbom sunčeve energije u električnu. S obzirom da nemaju štetnih produkata prilikom proizvodnje električne energije, a imaju razmjernu dobru efikasnost, proriče im se svjetla budućnost.

Približavanjem i ulaskom naše države u EU dobili smo obvezu da se određena količina električne energije mora dobivati iz obnovljivih izvora energije. Samim time postalo je interesantno graditi solarne elektrane i kod nas. Novodoneseni propisi pojednostavili su dobivanje statusa povlaštenog proizvođača električne energije koji je neophodan za ugovor s državom i isporuku energije Hrvatskoj Elektroprivredi.

Zašto solarna elektrana?

  • cijene energije će i dalje rasti,
  • sunčeva energija je neograničena i besplatna,
  • ne zagađujemo okoliš,
  • električnu energiju možemo prodati.

Značajni segment našeg poslovanja čine aktivnosti projektiranja i izvođenja sunčanih (solarnih) elektrana. U mogućnosti smo udovoljiti Vašim zahtjevima počevši od usluge savjetovanja i preliminarne analize, preko izrade idejnog projekta, izgradnje elektrane, sve do usluge održavanja sustava. U protivnom, Vaš će krov kao i do sada, i dalje ostati neiskorišten.