Projektiranje elektroinstalacija

Električne instalaci su skup međusobno spojene niskonaponske električne opreme u promatranom prostoru ili prostoriji, predviđena za ispunjavanje određene namjene. Izvode se u stambenim objektima, poslovnim prostorima, industriji, poljoprivrednim dobrima, gradilištima i ostalim građevinskim objektima. Svaka instalacija mora biti izvedena da ne predstavlja za živa bića nikakvu opasnost, a ni opasnost od požara. Zato je potrebno da se instalacijski materijal izrađuje prema određenim propisima i da se instalacije izvode onako kako to zahtjevaju propisi. Tako će opasnost od električne struje biti smanjena na minimalnu mjeru, postrojenje će imati dulji životni vijek, a održavanje će biti minimalno.

Projektiranje električnih instalacija je razrađen način odabira i postave elemenata električnih instalacija u smislu izrade najboljeg tehničkog rješenja kojim se moraju predvidjeti svi utjecaji na električnu instalaciju, koji proizlaze iz načina i redoslijeda građenja građevine, kao i predvidivih uvjeta uporabe građevine te predvidivih utjecaja okoliša na el. instalaciju i građevinu. U izradi najboljeg tehničkog rješenja primjenjujemo dugogodišnje iskustvo u projektiranju te poznate kompjuterske programe za razne potrebne proračune.

Angažirani smo na raznim područjima

 • stambene i višestambene građevine
 • poslovni prostori
 • industrijske građevine
 • javna rasvjeta
 • sunčane elektrane
 • poljoprivredne građevine
 • trafostanice
 • svjetleći panoi
 • urbanistički planovi

Projekt elektroinstalacija obuhvaća

 • unutarnji elektroinstalacijski razvod
 • električnu rasvjetu (vanjska, opća, nužna i protupanična)
 • priključnicu i napajanje tehnoloških trošila
 • telefonske i kompjuterske instalacije
 • napajanje termotehničkih instalacija
 • izjednačenje potencijala
 • projekt vatrodojave
 • projekt ozvučenja
 • antenske instalacije
 • interfonske instalacije
 • gromobranske instalacije i uzemljenja i dr.
 • troškovnik